Par ko cilvēkam jāatbild, realizējot savas vēlmes? Atbilde ir vienkārša – jāsaprot, ko patiešām vēlas un vai pieejami pietiekami līdzekļi, lai vēlmi realizētu. Ja skatāmies šaurāk, proti, uz būvniecības nozari, aktuālo likumdošanas izmaiņu dēļ aktualizējas jautājums – par ko būvniecības procesā atbild pasūtītājs?

Raksta līdzautore Mg.oec. Zanda Apīne