Komerclikumā noteikts, ka kapitālsabiedrības (sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības) statūti kopā ar dibināšanas līgumu ir kapitālsabiedrības dibināšanas dokumenti. Kas saskaņā ar Komerclikumu obligāti iekļaujams statūtos un ko būtu vēlams iekļaut, lai izvairītos no turpmākām nesaskaņām dalībnieku starpā? Šoreiz par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.