Ķīlas tiesība ir tiesība uz svešu lietu, uz kā pamata ieķīlātā lieta nodrošina kreditora prasījumu gadījumā, ja parādnieks nepilda savas saistības. Civillikumā (CL) norādīti vairāki ķīlas veidi: rokas ķīla, hipotēka, lietošanas ķīla. Vienlaikus ir arī citi ķīlas veidi, kuri regulēti speciālos likumos, piemēram, finanšu ķīla un komercķīla, par kuru sīkāk skaidrots šajā publikācijā.