Lai atvieglotu ikdienas preču un pakalpojumu piekļūstamību cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm, Latvijā ir pieņemts Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums (Piekļūstamības likums). Likuma ieviešana padarīs ērtāku preču un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību, dzirdes, redzes, vai uztveres traucējumiem un citiem funkcionāliem ierobežojumiem. Savukārt uzņēmējiem Piekļūstamības likuma pieņemšana nozīmē, ka savlaicīgi ir jāieplāno savu preču un pakalpojumu pielāgošana atbilstoši jaunajām prasībām.