Ir teiciens: "Ja gribi pazaudēt draugu, aizdot viņam naudu!" Es gan biežāk redzu, kā, aizdodot naudu, uzņēmumi iegūst jaunu "draugu" Valsts ieņēmumu dienesta veidolā, kas tūlīt ir klāt ar pārbaudi par Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma  prasību izpildi.