Bieži vien komersantiem rodas nepieciešamība izsniegt pilnvaru kādam no darbiniekiem vai kādai citai trešajai personai. Pilnvara var gan atslogot valdi, gan nodrošināt iespēju operatīvāk parakstīt dokumentus. Tomēr, izsniedzot pilnvaru, rodas jautājums, ko izvēlēties – prokūru vai komercpilnvaru?  Turklāt jāpiedomā, cik plašam jābūt pilnvarojumam un kas tajā jāiekļauj.

Latvijā ir sastopami dažādi komersantu veidi, tomēr visizplatītākais ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Šādu sabiedrību pārstāv un to vārdā darbojas valde, kas sastāv no viena vai vairākiem valdes locekļiem. Arī paraksttiesīgiem valdes locekļiem var būt paredzētas gan atsevišķas, gan kopīgas ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem. No kā izriet, ka, slēdzot darījumus un nodrošinot uzņēmuma ikdienas darbību, ir nepieciešama valdes locekļu klātbūtne dokumentu parakstīšanai. Lai gan arvien izplatītāk paliek elektroniskā paraksta izmantošana, tomēr joprojām ir aktuāls jautājums par to, kā nodrošināt dokumentu parakstīšanu paraksttiesīgā valdes locekļa prombūtnes laikā.

Šim nolūkam tiesību akti paredz divu veidu pilnvaras komersantiem, proti, - komercpilnvara un prokūra. Lai izvērtētu, kuru no tām labāk izvēlēties, ir jāsaprot, kādas ir to atšķirības.