Praksē kapitālsabiedrību (sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrību) reorganizācija, veicot saplūšanu, nav ikdienišķa – drīzāk retums. Savukārt pārrobežu saplūšana Uzņēmumu reģistrā (UR) nav reģistrēta vispār. Lai saprastu, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas SIA saplūšanas procesā un tās reģistrācijā UR, skaidrosim atsevišķas nianses sabiedrību saplūšanas procesā tieši nacionālā līmenī.

Reorganizācija ir darbība, kurā atkārtoti organizē vai veido no jauna. Tas ir vispārējs jēdziens, kas raksturo strukturālas pārmaiņas un pielāgojumus uzņēmumos, piemēram, kādai korporācijai iegūstot citu uzņēmumu apvienošanās vai iegādes rezultātā, vienai korporācijai sadaloties divās vai vairākās atsevišķās vienībās vai uzņēmumam būtiski mainot kapitāla struktūru.