Situācija: “Tika uzsākta saimnieciskā darbība. Darba vajadzībām tika iegādāts inventārs un datortehnika par kopējo summu 3000 eiro. Kā pareizi šos izdevumus reģistrēt saimnieciskās darbības žurnālā, lai norakstītu tos šajā gadā. Un kā darīt, ja kādas preces iegādei izmantots bankas kredīts?”

Vai iegādātās iekārtas ir uzskatāmi par pamatlīdzekļiem?

Vispirms jāsaprot, vai iegādātās iekārtas uzskatāmas par pamatlīdzekļiem. Ja vienas iekārtas vērtība pārsniedz 1000 eiro apmēru, tā uzskatāma par pamatlīdzekli. Iekārtas izmaksas uzreiz nevarēs norakstīt izdevumos – tas jāveic pakāpeniski, rēķinot nolietojumu.

Savukārt, ja iegādātās iekārtas vērtība nepārsniedz 1000 eiro, tad tas uzskatāms par mazvērtīgu inventāru. Tad pamatlīdzekļa nolietojums nav jāaprēķina. Ja iekārtu pilnībā tiek izmantota saimnieciskās darbības vajadzībām, izmaksas pilnā apmērā var uzreiz attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem.

Ja ir iegādātas vairākas iekārtas, katrs no veiktajiem izdevumiem jāreģistrē atsevišķi.

Kā rīkoties, ja kādas preces iegādei izmantots bankas kredīts?

Ja iekārta, ko pilnībā izmanto saimnieciskās darbības vajadzībām, ir iegādāta, izmantojot bankas kredītu, tad pilnā apmērā izdevumos var norakstīt arī bankas procentu maksājumus. Ja iekārta daļēji tiek izmantota saimnieciskās darbības vajadzībām un daļēji privātām vajadzībām, tad bankas procenta maksājumiem jāpiemēro proporcija. Šajā gadījumā uz izdevumiem var attiecināt ne vairāk kā 70% no bankas procenta maksājumiem. Šie nosacījumi attiecas gan uz pamatlīdzekļiem, gan mazvērtīgu inventāru.

Kā pārliecināties, vai norakstat visus iespējamos izdevumus? Izmantojiet Pats.lv pirmajā lapā pieejamo izdevumu analītiku, lai uzzinātu, ko citi pašnodarbinātie jūsu nozarē noraksta izdevumos. Noderēs, lai smeltos idejas! Padomus par dažādiem izdevumu veidiem, kā arī detalizētu instrukciju par izdevumu augšupielādi PATS.LV  sistēmā atradīsiet Help.pats.lv

Izmēģiniet bez maksas!