Lai gan biznesa pasaulē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz šim biežāk asociējies ar uzņēmumu reģistrēšanu, beidzamajos gados lielas izmaiņas notikušas saistībā ar tajā reģistrētās informācijas saņemšanu. Kas ir mainījies? Sīkāk aplūkosim rakstā.

Paradumu maiņa

Ņemot vērā, ka tikai UR sniegtajai informācijai par iestādes vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem ir publiska ticamība un juridisks spēks, līdz 2020. gada 7. janvārim bieži vien UR klienti pieprasīja izsniegt papīra izziņas, lai tās iesniegtu valsts un pašvaldību iestādēs vai saistībā ar dalību publiskajos iepirkumos, tā apliecinot, piemēram, konkrētā komersanta reģistrācijas faktu vai kuras amatpersonas tiesīgas to pārstāvēt, vai amatpersonu pilnvarojuma apjomu u. tml. Pēc 2020. gada 7. janvāra, kad UR mainīja informācijas izsniegšanas veidu, padarot to publiski pieejamu jebkurai personai par brīvu, vajadzēja samazināties nepieciešamībai pēc papīra izziņām, jo visas personas, iestādes, institūcijas, kurām ir nepieciešams pārliecināties par subjekta reģistrācijas faktu, var pašas pārbaudīt šo informāciju UR tīmekļvietnē. Diemžēl prakse rāda, ka ieradumam ir liels spēks un dažkārt nepieciešams ilgāks laiks, lai mainītu iepriekš pastāvošo praksi.