Pirms kāda laika rezonansi sociālajos tīklos raisīja kādas žurnālistes ieraksts par līguma punktu, kurā noteikts, ka pasūtītājam kategoriski aizliegts celt neslavu sociālajos tīklos, interneta vidē vai citādi graut izplatītāja reputāciju. Par to piemērojams naudas sods minimālās mēnešalgas apmērā. Vai šādu punktu drīkst iekļaut līgumā?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kādi normatīvie akti nosaka uzņēmuma reputācijas aizsardzību un kā tā definēta tiesu praksē
  • Kā tiek konstatēts un pierādīts reputācijas aizskārums un kādi kritēriji jāņem vērā, lai izprastu, vai tā tiešām ir aizskarta
  • Kā panākt, lai informācija, kurai potenciāli var būt negatīva ietekme uz uzņēmuma reputāciju, nekļūtu publiska
  • Kādos gadījumos vienošanās par informācijas neizpaušanu nav spēkā un kādi normatīvie akti to nosaka