Lasītājs jautā: Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums, laužot darba līgumu, norādījis, ka darbinieks nedrīkst strādāt IT jomā trīs gadus no līguma laušanas brīža, par ko bijušajam darbiniekam apsolīta atlīdzība mēnešalgas apmērā katru mēnesi šo trīs gadu garumā. Pēc diviem gadiem darba devējs sapratis, ka viņam nav būtiski, ka šis cilvēks nestrādā IT jomā, jo iepriekšējais projekts, kurā darbinieks bija piedalījies, ir noslēdzies. Vai var neizmaksāt sarunāto kompensāciju un uzskatīt, ka konkurences ierobežojums ir anulēts? Kā rīkoties darba devējam šādā situācijā?

Darba likums (DL) nosaka, ka vienošanās par konkurences ierobežojumu slēdzama rakstveidā, norādot konkurences ierobežojuma veidu, apmēru, vietu, laiku un darbiniekam izmaksājamās atlīdzības apmēru.