Izgudrojuma aizsardzība ar patentu tā īpašniekam nodrošina 20 gadu ekskluzivitātes periodu, kurā patenta īpašniekam vienīgajam ir tiesības izmantot patentu. Tāpat šajā laika periodā tam ir tiesības izgudrojuma izmantošanu aizliegt citām personām. Noteiktos gadījumos patenti, kas aizsargā medikamentu, var iegūt patenta aizsardzības pagarinājumu atbilstoši papildu aizsardzības sertifikātam, kas tiek piešķirts tādam laika pagarinājumam, kas nepieciešams medikamenta reģistrācijai, lai to laistu tirgū.