Starptautisks darba kolektīvs vairs nav nekas jauns. Tā jau kļūst par normu mūsdienu biznesa vidē, jo darba devēji jau sen vairs neskatās caur šauru prizmu, kurā ietverts vecums, tautība vai dzimums, bet gan algo jaudīgus cilvēkus, kas var papildināt darba kolektīvu ar jaunām idejām, harizmu un jaunu pieeju problēmu risināšanai.

Biznesa augstskolā "Turība" arī ir starptautisks darba kolektīvs, jo mācībspēku aprindās un citās struktūrvienībās strādā darbinieki no ārzemēm, kas papildina akadēmisko vidi ar dažādām jaunām zināšanām, kā arī ikdienā padara darba vidi starptautisku, uzlabojot komunikāciju un mainot cilvēku uzskatus par starptautiskas vides kultūru uzņēmumos.

Prasmīgam vadītājam ir jāprot dažādo darbinieku pulku pārvērst par vienu darba kolektīvu, tādēļ vairāk jāorientējas uz izvirzītajiem mērķiem un rezultātu, nevis soļiem, kā katrs tos sasniedz, jo katram darbiniekam ir sava pieeja darbu izpildei.