Mūsdienu uzņēmējdarbības pamatā ir ne tikai vēlme gūt peļņu, bet arī humānisms –  uzņēmuma kultūra galveno uzmanību velta katra darbinieka kā personības vajadzībām. Šī prakse, kas kļuvusi par aktuālu tendenci, ir DEI jeb dažādība (diversity), vienlīdzība (equity) un iekļaušana (inclusion).