Darbinieku atlases procesa digitalizācijas rīku ieviešana var būt vērtīga investīcija, kas uzņēmumam sniedz pozitīvus rezultātus un atmaksājas īsā laika periodā. Tāpat šādi rīki var uzlabot arī darbinieku atlases efektivitāti, samazināt laika un resursu patēriņu un paaugstināt atlases gaitas precizitāti un kvalitāti.