Neticami spēcīgs rakstu valodas aspekts  – lai gan tā sastāv no ierobežota skaita rakstzīmju, tā spēj izdarīt visu. Tomēr digitālajā laikmetā, strauji attīstoties emocijzīmju ekosistēmai, rakstu valodai tiešsaistē ir pievienojies konkurētspējīgs emocionāli ekspresīvs izteiksmes līdzeklis.

Jau pagājušajā gadsimtā tika atklāts, ka platāks smaids ir saistīts ar lielāku pārliecināšanas spēju, bet pētījumos par grafikas ietekmi uz pārliecināšanu, neatkarīgi no sejas izteiksmes, ir pierādījumi, ka pat vienkārša grafika, kas pievienota verbālam ziņojumam, nodrošina lielāku sociālo ietekmi nekā tikai verbāls ziņojums.

Emocijzīmes un unikalitāte

Atšķirībā no emocijzīmēm, cilvēku sejas ir unikālas komunikācijas ziņā, jo tās var būt ne tikai ļoti specifiskas, bet arī universālas. Piemēram, neeksistē konkrēta cilvēka seja, kas attēlo dusmas, bet gan vairāk nekā 60 dažādas to variācijas. Katrai no šīm 60 variācijām ir dažādi sejas muskuļu raksti, kas tieši pieder dusmu izpausmei, nevis kādai citai emociju izpausmei. Šīs dažādības var rasties bioloģisku atšķirību, pieredzes vai dažādu citu apstākļu dēļ, kādos emocija ir radusies. Tāpēc attiecībā uz sejas izteiksmēm ir ļoti svarīgi izmantot standartizētus instrumentus, kas apzīmē emocionālo noskaņu. Jāpiemin, ka sejas, kas simbolizē pārsteigumu, dažkārt tiek jauktas ar bailēm vai otrādi.

Šodien emocijzīmes ir kļuvušas par izcilu tiešsaistes komunikācijas elementu, kaut arī ne visi piekrīt, ka tās labi iederas darba vidē. Tūlīt arī jāpiebilst, ka lielākā daļa darbinieku uzskata, ka emocijzīmju koplietošana ir uzlabojusi viņu saziņu darba vietā. Ja emocijzīmes atvieglo saziņu personiskajā dzīvē, ir loģiski, ka šīs pozitīvās sajūtas gribas pārcelt arī darba vidē. Tomēr daļa lietotāju izmanto emocijzīmes neatbilstoši to paredzētajai nozīmei, ko apliecina fakts, ka katrs trešais ir nožēlojis nosūtīto ziņu ar savu pievienoto emocijzīmīti.

Emocijzīmes profesionālajā komunikācijā

Varbūt tieši tāpēc, iesaistoties profesionālā saziņā, cilvēki mēdz izvēlēties vienu un to pašu emocijzīmju kopumu, nevis meklē unikālus simbolus, kas varētu būt piemērotāki viņu individuālajai emociju gammai. Zinātnieki  apgalvo, ka emocijzīmes un cilvēka sejas izteiksmes diezgan labi atspoguļo saistītās emocijas un tādējādi arī mazina neskaidrības. Turklāt dažām emocijām emocijzīmes ir pat labākas nekā cilvēka sejas izteiksme to spētu izpaust, uzskata pētnieki.

__________________________________________________________________________

Emocijzīmes ir kļuvušas par izcilu tiešsaistes komunikācijas elementu

__________________________________________________________________________

Darbinieku aptaujas liecina, ka lielākajai daļai cilvēku ir vajadzīgs laiks, lai sāktu izmantot emocijzīmes profesionālajā komunikācijā. Iepriekšējām paaudzēm bija pakāpeniski jāpielāgojas šai tendencei, proti, 72% aptaujāto norādīja, ka sākumā vilcinājās izmantot emocijzīmes darba vietā.

Emocijzīmes dažādu paaudžu uztverē

Organizācijās lielākoties strādā dažādu paaudžu cilvēki, kuriem mēdz būt atšķirīgi komunikācijas modeļi. Paaudžu pētījumi liecina, ka Z paaudze jeb D (jaunākā paaudze darba tirgū) piecas reizes biežāk izmanto emocijzīmes saziņā nekā cilvēki virs piecdesmit. 70%  Digitālo bērnu, kā arī Milenium jeb Y paaudzes pārstāvju, pilnīgi atzīst emocijzīmju lietošanu darba vietā, turpretim tikai katrs otrais vecākās paaudzes profesionālis domā, ka emocijzīmes jāizmanto darba jautājumu risināšanai.

Iepriekšējo paaudžu vidū biežāk dominē uzskats, ka emocijzīmes nav piemērotas saziņai darbā, turklāt daži atzīst, ka emociju izpaušana ir neprofesionalitātes rādītājs. Iespējams agrāk emocijzīmes tika uzskatītas par neprofesionālām, taču tagad uzskati mainās. Tomēr svarīgi atzīmēt, ka emocijzīmju izmantošanas piemērotība profesionālajā saziņā var būt subjektīva un atkarīga no konteksta.

Emocijzīmes komandā

Tā kā daudzi joprojām strādā no mājām, ir cilvēki, kuri klātienē ar kolēģiem tiekas aizvien retāk. Saskaņā ar Mičiganas Universitātē veiktajiem pētījumiem vadītāji attālināta darba apstākļos var izmantot emocijzīmes komandas “emocionālās temperatūras” noteikšanai efektīvāk nekā mēģināt to noteikt videozvana laikā. Šodien darbinieki novērtē, ja kolēģi darbā izmanto emocijzīmes, un norāda, ka tas pozitīvi ietekmē sadarbību un uzticamību.

Ir zināms, ka Digitālo bērnu paaudze šodien jūtas kā digitālie vietējie iedzīvotāji, kas prot izcili interpretēt emocijzīmes un vislabāk izprot emocijzīmju burtiskās un niansētākās nozīmes. Dažkārt emocijzīmju koplietošana izsaka ziņojuma toni bez vārdiem.

Lietojot emocijzīmes profesionālajā saskarsmē, rodas jautājums, vai emocijzīmes var izveidot saziņas barjeru starp darbiniekiem un vai ir atšķirības tajā, kā paaudzes saprot emocijzīmes?

Emocijzīmju nozīme

Emocijzīmju nozīme tekstuālā kontekstā nereti izraisa saņēmējam neizpratni, tiek nepareizi interpretēta vai neiekļaujas kontekstā, tā izraisot divējādas emocijas un neizpratni par saturu un atgriezenisko saiti. Z paaudzes emocijzīmju lietotāji uzsver, ka nereti  novirzās no nosūtīto emocijzīmju paredzētā lietojuma, izmantojot plaši pazīstamās zīmes, lai attēlotu citas nozīmes. Savukārt, tas nav raksturīgi citu paaudžu profesionāļiem.

Jaunākās paaudzes darbinieki atzīst, ka viņiem patīk, ja kolēģi darba komunikācijā izmanto emocijzīmes, piebilstot, ka  tādā veidā jūtas ciešāk saistīti ar savu komandu, kā arī ar organizāciju kopumā. Turklāt emocijzīmes var mainīt uztveri par kolēģi, kurš, piemēram, iepriekš šķita ļoti formāls, vai vairot uzticēšanos darbinieku vidū. Vairāk nekā puse jaunās paaudzes darbinieku justos apmierinātāki darba vietā, ja viņu vadītāji izmantotu vairāk emocijzīmju. Interesanti, ka vairāk kā puse gados jauno darbinieku atzīst, ka izjūt lielāku degsmi par darba rezultātu, ja saziņā tiek pievienotas emocijzīmes.

__________________________________________________________________________

Emocijzīmju nozīme tekstuālā kontekstā nereti izraisa saņēmējam neizpratni, tiek nepareizi interpretēta vai neiekļaujas kontekstā, tā izraisot divējādas emocijas un neizpratni par saturu un atgriezenisko saiti

__________________________________________________________________________

Lielākā daļa cilvēku, kas darbā digitālajā saziņā izmanto emocijzīmes, uzskata, ka tās ievērojami atvieglo valodas izveidotās barjeras un piešķir sarunai noskaņu. Iespējams, ka tas ir tika viens no modernajiem stereotipiem, bet katrs otrais darbinieks, kas izmanto saziņai emocijzīmes, uzskata, ka kolēģis visticamāk atbildēs uz ziņojumu, ja tajā būs ietverta emociju zīmīte.

Vai un kāpēc izmantot?

Tāpat pēc cilvēki atpazīst cits cita noskaņojumu vai izproto darāmā darba apjomu un progresu, kā arī jūt līdzi. Grafiskie emociju attēli aizņem mazāk rakstzīmju vietas, nodod informāciju ātrāk, ir viegli atpazīstami, palīdz ātri dalīties ar idejām un padara komandas lēmumu pieņemšanas procesu efektīvāku. Zīmīgi, ka vīrieši saziņai ar kolēģiem emocijzīmes izmanto biežāk nekā sievietes.

Jebkurā gadījumā ir daudz veidu, kā izmantot emocijzīmes saziņai darba vietā, bet ir svarīgi to iekļaut darba kultūrā visiem saprotamā veidā un laika gaitā nostiprināt to kā organizācijas kultūras elementu.  Pirmkārt, emocijzīmes var izmantot, lai pievērstu darbinieku uzmanību svarīgai informācijai. Emocijzīmju izmantošanai ir nenoliedzamas priekšrocības. Pētījumi liecina, ka emocijzīmju afektīvais spēks ir līdzīgs īstu seju emocijām. To pierāda arī citi pētījumi, kas liecina, ka darba kolēģus, kas izmanto emocijzīmes, pārējie kolēģi uzskata par draudzīgākiem, empātiskākiem un pieejamākiem sadarbībai.

Kopumā lielākā daļa cilvēku piekrīt, ka emocijzīmju sūtīšana ir labs veids, kā sniegt atgriezenisko saiti profesionālajā vidē, jo grafiskās ideogrammas ātri sniedz apstiprinājumu vai atgriezenisko saiti.

Jaunākā paaudze uzskata, ka emocijzīmes padara ziņas patiesākas. No otras puses, emocijzīmes var “mīkstināt” negatīvas ziņas un padarīt tās vieglāk pieņemamas. Tāpēc nevilcinieties pievienot smaidošu ideogrammu un nostiprināt savu labo nodomu arī sniedzot atsauksmes kolēģim vai padotajam.


Redakcija iesaka!

Izlasi rakstu Emocijzīme kā apstiprinājums darījumam žurnālā iTiesības, jo tas var palīdzēt izprast nianses, kas saistās ar emocijzīmju lietošanu darījumu slēgšanā.