Notikumu attīstība pasaulē liecina, ka ģeopolitiskā situācija nepārtraukti mainās, un, tai saasinoties, komercdarbībā novērojamas grūtības izpildīt saistības, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem. Līdz ar to aktuāls ir problēmjautājums par līgumsaistību neizpildi būtisku šķēršļu dēļ.

Raksta līdzautors: Kristaps Dortāns, SIA "Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns" jurists