Tieši multinacionālās korporācijas ir ar lielāko ietekmi pasaulē. Svarīgi apzināties, ka mūsdienās globāls var būt gandrīz ikviens uzņēmums. Kas jāņem vērā, lai pielāgotos gan vietējam, gan globālajam tirgum? Aplūkosim četrus globālā tirgus stratēģiju veidus.

Runājot par biznesu Latvijā, bieži tiek dzirdēts viedoklis: lai gūtu komerciālus panākumus, ir nepieciešams saražoto produkciju vai pakalpojumus eksportēt uz ārvalstīm, jo tur ir liels pirktspējas un tirgus potenciāls. Tikpat populārs ir viedoklis, ka Latvija ir kā lielisks poligons ideju testēšanai un eksperimentēšanai, kā arī pamatbiznesa modeļa attīstīšanai, lai savu darbību izvērstu ārvalstu tirgos, kur ienesīgums ir lielāks un noiets – labāks. Iemesli tam ir gan vietējā tirgus mazais iedzīvotāju skaits, gan patērētāju uzvedība un ieradumi, gan arī bieži vien maldinošais uzskats, ka “citur zāle ir zaļāka”. Atbildēt uz jautājumiem, kā augt biznesam, kas bāzēts Latvijā vai citā pasaules daļā, kurus tirgus izvēlēties un kā būvēt globālo biznesu, allaž būs sarežģīti.

Lai piešķirtu šim saturam pozitīvu izaugsmes un pārfokusēšanās iespēju auru mūsdienu bieži nenoteiktajos un grūti paredzamajos apstākļos, uzmanību pievērsīsim aspektiem, kas jāņem vērā, definējot pamata stratēģiju, kā arī tiecoties uz stratēģiskā fokusa maiņu ārējo apstākļu ietekmē. Šajā rakstā nav lielas nozīmes ieguvumiem, kurus var saņemt Latvijā vai kādā citā valstī biznesa attīstības iespēju, infrastruktūras, nodokļu sistēmas efektivitātes, kvalificēta darbaspēka un finansējuma pieejamības, tiesisko aspektu vai eksporta atbalsta rīku ziņā. Svarīgi ir apzināties, ka mūsdienās globāls var būt gandrīz ikviens uzņēmums. Tas var būt gan ar augstu eksporta un pievienotās vērtības potenciālu, kā “Mikrotīkls”, “Lido”, “SAF Tehnika”, “Grindeks”, gan arī vēl mazpazīstams uzņēmums, kurš šobrīd vēl meklē sev pareizo izaugsmes stratēģiju. 

Aplūkosim globālā tirgus stratēģijas, par pamatu ņemot Bārtleta un Gošela modeli, kura pārvaldības modelis starptautiskiem uzņēmumiem balstās uz diviem spēkiem – pielāgošanās vietējam tirgum un globālā integrācija (spiediens standartizēt produktus). Apskatītās globālā tirgus stratēģijas var izmantot un apsvērt dažādu nozaru un lielumu uzņēmumi neatkarīgi no pamatdarbības vai mītnes valsts.