Dzīvojot daudzveidīgajā biznesa pasaulē, kurā pastāv mainīgums ne tikai darbaspēkā, bet arī klientos, ko vēlamies piesaistīt, vai tirgos, kuros plānojam paplašināties, jāmāk iekļauties. Kas ir iekļaujošas līderības principi, un ko tas nozīmē uzņēmuma kolektīvam?

Uzņēmums "Deloitte" ir identificējis četras globālas tendences, kas ietekmē mūsdienu organizāciju attīstību.

Tirgus dažādība

Vispirms tā ir tirgus dažādība globālā mērogā kultūras, politikas un ekonomikas segmentos. Šiem specifiskajiem tirgiem ir raksturīgs etniskā iedzīvotāju skaita pieaugums un ienākumu līmeņa paaugstināšanās, kas piedāvā izaugsmes iespējas uzņēmumiem visā pasaulē. Tā kā tirgus dažādība sniedz lielu izaugsmes iespēju, ir svarīgi sasniegt patērētājus peļņas gūšanai.

Klientu dažādība

Klienti ir jebkura biznesa veiksmes atslēga. Mūsdienās klienti pārzina tehnoloģijas, viņi vēlas personalizētu pieeju un iespēju paust savu viedokli par patērētajiem produktiem. Izaicinājums uzņēmumiem ir sniegt individualizētu pieeju, vienlaikus paaugstinot pārdošanas apmērus. Lai apmierinātu klientu specifiskās vajadzības, svarīgi, lai organizācijā būtu klientu speciālisti, kas iedziļinās un izprot nianses, piemēram, kādas ir grūtnieces specifiskās prasības higiēnas produktu izvēlē vai kas nepieciešams neredzīgam cilvēkam, lai viņš varētu strādāt ar programmatūru.

Ideju dažādība

Inovāciju ieviešana ir biznesa efektivitātes un konkurētspējas prioritāte. Lai sasniegtu biznesa mērķus, no indivīdiem un organizācijām ir nepieciešams plašs ideju kopums. Domu dažādība ir svarīga, lai izvairītos no vienveidīgas domāšanas un varētu ģenerēt radošas idejas.

Talantu dažādība

Globālas pārmaiņas skar iedzīvotāju vecumu, izglītības līmeni un migrācijas plūsmu, un tās pieprasa no organizācijām gatavību straujāk reaģēt uz pārmaiņām sabiedrībā. Šobrīd kā nekad iepriekš Latvijā darba tirgū vienlaikus strādā piecas dažādas paaudzes. Līdz ar jaunu paaudžu ienākšanu darba tirgū parādās jauni uzskati un cita attieksme pret darbu, mainot organizāciju kultūru. 

Iekļaujoša līderība ― atbilde uz pasaules dažādību

Šobrīd ir liels izaicinājums uzturēt daudzveidīgu talantu kopumu uzņēmumā, lai apmierinātu klientu dažādās vajadzības, atspoguļotu demogrāfisko daudzveidību un apgūtu jaunus tirgus. Tamdēļ iekļaujoša līderība ir aktuālāka nekā jebkad agrāk. Neatkarīgi no tā, vai organizācija pieņem darbā jaunus un dažādus darbiniekus vai slēdz darījumus ar jauniem klientiem, ja komandā nav iekļaujošas vides, kas aptver visas šīs atšķirības un rada darba vietu, kurā ikviens var brīvi un droši paust savu patieso būtību, nekas neizdosies. Iekļaujoša līderība kļūst par unikālu un kritisku spēju. Tā palīdz organizācijām pielāgoties dažādiem klientiem, tirgiem, idejām un pilnvērtīgi iekļaut darba procesā daudzveidīgus talantus.

Kas liek cilvēkiem justies iekļautiem organizācijā? Tā ir izjūta, ka pret viņiem izturas godīgi un cieņpilni, ka viņi ir novērtēti un piederīgi. Būtiska ir arī organizācijas misija un vērtības, kā arī kolēģu uzvedība. Un galvenokārt tas ir atkarīgs no līderiem organizācijā. Tieši tas, ko līderi saka un dara, ietekmē 70% darbinieku piederības izjūtu komandai.  Jo cilvēks vairāk jūtas iekļauts, jo vairāk investē papildu enerģiju darbā un aktīvāk sadarbojas, — tas viss uzlabo organizācijas veiktspēju.

Iekļaujoša līderība ir spēja efektīvi pārvaldīt un vadīt daudzveidīgu cilvēku grupu, empātiski un bez aizspriedumiem ievērojot viņu individuālo unikalitāti. Tas ir vadības stils, kas izslēdz diskrimināciju, aizspriedumus un favorītismu, pamatojoties uz dzimumu, invaliditāti, ādas krāsu, rasi un citām īpašībām, un ļauj darbiniekiem justies patiesi novērtētiem par savu ieguldījumu un veikumu.

Iekļaujošas līderības plusi un mīnusi