Ar grozījumiem Komerclikumā ir pilnveidota dividenžu sadales kārtība – tiek precizēts, ka kapitālsabiedrības dalībnieki dividendes varēs sadalīt ne tikai ievērojot proporcionalitātes principu, bet arī vienojoties par citādu sadales kārtību. Apskatīsim jaunās dividenžu kārtības praktisko pusi izplatītākajam kapitālsabiedrību veidam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību.