Izrādās, ka klucīši domāti ne vien mazākiem un lielākiem bērniem, bet arī nopietniem biznesa cilvēkiem. “LEGO® SERIOUS PLAY®” metode ir interesants veids problēmsituāciju risināšanā, kurā iesaistās uzņēmuma darbinieki un vadība. Tāpēc vaicājām šīs spēles vadītājam, kādos gadījumos izmantot šo tehniku, bet kādos – labāk meklēt citus problēmas risināšanas veidus?

Šo metodi var izmantot dažādos veidos, kamēr tiek ievēroti galvenie priekšnosacījumi.

Jāņem vērā, ka katra iestāde ir individuāla, tāpēc ne vienmēr visiem derēs vienas metodes.

Kad var un vajag izvēlēties šo metodi

Problēmas, kuras ir izdevies atrisināt:

  • valsts pārvaldes iestādei stratēģijas izstrādes procesā ar “LEGO®” tika veidotas vīzijas un vēlamā nākotnes stāvokļa modeļi;
  • Fintech uzņēmumam vadības grupa kopīgi izveidoja organizācijas vērtības, misijas un vīzijas formulējumu;
  • informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu sniegšanas kompānija izmantoja šo metodi, lai kopīgi ar savu klientu definētu jauna pakalpojuma prasības, mērījumus un kopējo vienošanos par pakalpojuma sniegšanu;
  • Eiropas Savienības organizācijai ar “LEGO®” tika definēti galvenie reģionālo vadītāju izaicinājumi un modelēti organizācijas atbalsta mehānismi vadītājiem;
  • ražošanas uzņēmuma noliktavas, ražotnes un pārdošanas komandas kopīgi izveidoja visa procesa modeli, lai identificētu uzlabojumu iespējas.