Nereti darba devējs ievēro, ka faktiskais degvielas patēriņš automašīnā ir lielāks, kā norādīts dokumentos. Kāpēc tā notiek? Kā pārbaudīt faktisko automašīnas patēriņu?

Pēc lasītāju lūguma publicējam automašīnas patēriņa testa veikšanas ieteikumu.

Veicam testu!

  • Par pamatu jāņem divi rādītāji. Pirmais – nobraukums kopš pēdējās degvielas uzpildīšanas. Lai to izdarītu, odometrā jāreģistrē nobraukuma rādītājs, ikdienas nobraukuma skaitītāju iestatot uz nulli. Ja šāda rādītāja nav, jāpieraksta odometra rādītājs manuāli. Tātad – kad degviela noteiktā daudzumā iepildīta, ikdienas rādītāju nonullē (vai pieraksta odometra rādījumu manuāli).
  • Kad degviela izlietota, pieraksta nobraukto kilometru skaitu. Formula aprēķinam ir vienkārša: izlietotās degvielas litru daudzumu dala ar nobraukto kilometru daudzumu un reizina ar 100. Piemēram, uzpildīti 53 litri degvielas, nobraukti 743 kilometri: 53/743=0,0713x100=7,13 litri uz 100 kilometriem.