Korporatīvo vērtību noteikšana ir kļuvusi par neatņemamu mūsdienu organizāciju pārvaldības sastāvdaļu un vienu no būtiskākajiem aspektiem kultūras veidošanā. Izpratne par korporatīvo vērtību pielietošanas lietderīgumu, noteikšanu un iedzīvināšanu darba ikdienā ir atšķirīga. Apskatīsim to, kas ir korporatīvās vērtības, kā tās noteikt?