Ko darīt, ja degvielas patēriņš ir lielāks, nekā ražotāja noteiktais? Ko darīt ar degvielas patēriņa starpību, kas radusies objektīvu iemeslu dēļ? Maksāt papildu nodokli vai varbūt prasīt, lai to finansē darbinieks, kuram ir “smaga kāja”? Pētām!

Gandrīz katra uzņēmuma pamatlīdzekļu sastāvā ir kāds transportlīdzeklis. Uzņēmumiem, kas savā saimnieciskajā darbībā izmanto vieglo transportlīdzekli un saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu (UVTN likums) maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN), katru mēnesi nepieciešams veikt konkrētā transportlīdzekļa izlietotās degvielas uzskaiti. Degvielas uzskaites veikšana gadu gadiem radījusi neizpratni un bieži vien ir pamats konfliktsituācijām ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID).

Kādas ir galvenās problēmas? Tādas ir vairākas:

 • kādēļ vispār veikt degvielas uzskaiti, ja tiek maksāts UVTN;
 • kā pierādīt degvielas izlietojumu;
 • kā pierādīt degvielas virsnormatīvā izlietojuma pamatotību.

Kādēļ veikt degvielas uzskaiti?

Vispopulārākais degvielas izlietojuma pierādīšanas dokuments ir maršruta lapa vai ceļazīme, kurā norāda:

 • automašīnu;
 • šoferi;
 • degvielas patēriņa normas;
 • odometra rādījumu pirms un pēc brauciena;
 • maršrutu, brauciena pamatojumu;
 • nobraukto kilometru daudzumu;
 • degvielas daudzumu;
 • degvielas izlietojuma aprēķinu.