2024.gada 25.aprīlī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pārstāvji prezentēja ekonomikas pārskatu par Latviju. Ziņojumā tika norādīts, ka nepieciešams attīstīt konkurences stiprināšanu banku sektorā un kapitāla tirgus padziļināšanu, kā arī biznesa dinamiku un inovāciju attīstību, ēnu ekonomiku, konkurenci, valsts uzņēmumu darbību un kvalificēta darbaspēka trūkuma mazināšanu. Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana ir vitāli svarīga. To var panākt ar dažādu rīku palīdzību, viens no tādiem ir kvalitātes vadības sistēmu ieviešana un to sertifikācija.

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir konkurence un konkurētspēja, kāpēc tās ir nozīmīgas jebkuram uzņēmumam
  • Kāpēc nepieciešama kvalitātes vadības sistēma un kā to ieviest uzņēmumā
  • Kādi ir galvenie kvalitātes vadības elementi
  • Ar kādām problēmām var nākties saskarties, ieviešot un uzturot kvalitātes vadības sistēmu