Pēdējos 10 gados regulējuma prasības pārvaldības un nefinanšu jomā ir ievērojami augušas. Vienlaicīgi arī dažādas uzņēmuma ietekmes puses – akcionāri, darbinieki, klienti u.c. – pieprasa no uzņēmuma uzticamu, kvalitatīvu un standartizētu informāciju gan par uzņēmuma pārvaldības praksi, gan sniegumu nefinanšu jomā. Abi faktori – regulējums un ietekmes pušu gaidas – ietekmē uzņēmumus arī Latvijā. 

Alīna Ruskova, SIA "PricewaterhouseCoopers" ESG nodokļu prakses vadītāja

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu publiskas personas kapitālsabiedrībām un publiski privātām kapitālsabiedrībām, kuru iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums lielāks par 21 milj. eiro un bilances kopsumma lielāka par 4 milj. eiro, ir pienākums sagatavot paziņojumu par korporatīvo pārvaldību. Sabiedrībām, kas atbilst kritērijiem, pirmais šāds ziņojums bija jāgatavo jau par 2021.finanšu gadu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.175 " Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem", piemērojot Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādāto Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu, kurā ietvertie principi apkopo labāko starptautisko praksi uzņēmumu pārvaldībā un var tikt piemēroti jebkuram uzņēmumam.