Mēdz teikt – ko nevar mērīt, to nevar vadīt. Tāpēc mērķu noteikšana, atskaišu veidošana un darbības rādītāju uzraudzība ir aktuāli jautājumi daudzos uzņēmumos, kas domā un rūpējas par savu attīstību. Tomēr pieredze liecina, ka viss nav tik vienkārši, kā gribētos.

Mērījumu zinātne

Mērķi, mērījumi, darbības rādītāji tiešām ir vajadzīgi gan biznesā, gan citās dzīves jomās. Braucot ar automašīnu, ir labi zināt galamērķi un sekot arī ātrumam. Par cilvēka veselības stāvokli var liecināt ķermeņa temperatūra, asinsspiediens un vēl dažu specifisku analīžu rezultāti. Mērījumi palīdz dažādām parādībām piešķirt skaitliskas vai citādi salīdzināmas vērtības, tā samazinot subjektīvos vai emocionālos faktorus turpmāko lēmumu pieņemšanā. Mērījumi arī var palīdzēt izvairīties no negaidītiem pārsteigumiem.

Runājot par mērķiem biznesā, bieži tiek piesaukta "SMART" formula. Burtiski tulkojot no angļu valodas, tas nozīmē, ka mērķiem ir jābūt gudriem. Tomēr šo saīsinājumu (SMART) veido pieci zīmīgi angļu valodas vārdi. Mērķiem ir jābūt:

  • S (Simple) – vienkāršiem;
  • M (Measurable) – izmērāmiem;
  • A (Achievable) – sasniedzamiem;
  • R (Realistic) – reālistiskiem;
  • T (Time-bound) – laikā izteiktiem.