Bez pārmaiņām, šķiet, neiztikt nevienā dzīves posmā un jomā. Īpaši daudz lēmumu par pārmaiņām dažādu apstākļu ietekmē jāpieņem tieši vadītājam. Kā lēmumu pieņemšanu un pārmaiņu procesu padarīt caurspīdīgu un saprotamu visām pusēm, lai tas nerada liekas emocijas un stresu?

Mainīgā pasaule

Pieļauju, ka daži beidzamie gadi vairs neatstāja dzīvu ilūziju, ka bizness var būs veiksmīgs, gadiem ilgi neko nemainot savā darbībā un procesos. Dažkārt pārmaiņas jāveic ļoti strauji, turklāt reizēm pat kardināli pretējā virzienā. Īsi pirms Covid-19 pandēmijas vadītprasmju zinātnieki izstrādāja jaunu pasaules formas apzīmējumu un nosauca to par BANI, bet iepriekš lietoja apzīmējumu VUCA. Salīdzināsim tos!

BANI (no aptuveni 2019.-2020.gada)

VUCA (līdz 2019.gadam)

B: brittle jeb trauslums

V: volantility jeb nepatstāvība

A: anxious jeb trauksmains

U: uncertainty jeb nenoteiktība, mainīgums

N: non-linear jeb nelineārs

C: complexity jeb sarežģītība

I: incomprehensible jeb nesaprotams

A: ambiguity jeb neskaidrība, divdomība

Kā redzams, pasaule ne tikai nepaliek skaidrāka, bet tieši pretēji - tā kļūst vēl trauksmaināka, trauslāka un jebkas var notikt jebkurā brīdī. Turklāt vēl jāņem vērā arī tehnoloģiju straujā attīstība un cilvēku darba paradumu maiņa, ko ieviesa Covid-19. Un kā šeit nemainīt savas domas un lēmumus?

Tātad lēmumu izmaiņas var būt un pat, visticamāk, būs, turklāt, iespējams, biežas, lielas un kardinālas. Turpinājumā vēlos piedāvāt analizēt divus scenārijus:

  • vadītājs pats ir "apmaldījies" un maina lēmumus pārāk bieži, jo pašam nekas nav skaidrs un īsti nevar uzdrošināties ieņemt kādu virzienu;
  • vadītājs maina savus lēmumus proaktīvi vai arī reaģējot uz pasaules izmaiņām, bet nemāk pamatot vai paskaidrot izmaiņas savai komandai.