Kad uzņēmums pieņēmis lēmumu ienākt ārvalstu tirgū, pirmais un būtiskākais jautājums visbiežāk ir šāds: kādā veidā un ar kuru stratēģiju to paveikt vislabāk?

Klasiski ienākšanai ārvalstu tirgos ir pieci veidi: eksportēšana, licencēšana, franšīze, apvienotais kapitāls un stratēģiskās alianses, kā arī meitas uzņēmuma – tiešās pārstāvniecības izveide. Katrai no šīm stratēģijām ir dažādi ieguvumi, kā arī atšķiras uzņēmuma iesaistes līmenis, sākotnējās izmaksas, riski un kapitāldaļu īpatsvars. Aplūkosim katru stratēģiju ar piemēriem un ieteikumiem, kam tā būtu piemērota.

Eksports

Eksports ir darbības, kad vietējā tirgū rada produkciju un nogādā to uz citu valsti. Atkarībā no produkta īpašībām un veida piegāde uz citu tirgu var notikt gan ar kravas pārvadāšanas transportu (kuģi, lidmašīnas, auto u.c.), gan arī tiešsaistē. Tālāk izplatītājs vai mazumtirgotājs pārdod produktu vietējiem klientiem eksporta valstī. Daudzi uzņēmumi kā pirmo stratēģiju iekļūšanai ārvalstu tirgos izmanto tieši eksportu, jo tas var būt samērā lēti – nav jāveido sava rūpnīca vai pārstāvniecība, kā arī iespējams pārbaudīt un iesildīt tirgu ar dažādiem ieguldījumu daudzumiem.