Pēdējo 5 gadu laikā būtiski attīstījušās spēļu un spēļošanas industrijas, kas piedāvā jaunus veidus, kā apgūt kompetences, vieglāk atcerēties jaunu informāciju, panākt cilvēku uzmanību. Taču starptautisku pētījumu ietvaros ļoti skaidri atspoguļojas arī nopietno spēļu nozīmīgā loma organizāciju dzīvē.

Kāda ir atšķirība starp spēļošanu un nopietno spēli?

Vispirms ir svarīgi saprast atšķirību starp jēdzieniem “nopietnās spēles” (serious games) un “spēļošana” (gamification). Tas nav viens un tas pats. Spēļošanas koncepts ir saistīts ar aktivitātēm, kuras balstītas uz ārējiem motivācijas avotiem (sacensību, uzvaru, apbalvojumiem, atzinības punktiem). Spēļošana aktivizē uzvedību, bet pagaidām pētījumi neapliecina ilgtermiņa noturīgu mācīšanās vai uzvedības maiņas rezultātu. Līdz ko ārējie stimuli pazūd, uzvedība atgriežas ierastajās sliedēs. Piemēram, kāds uzņēmums, vēloties aktivizēt darbinieku veselīgu dzīvesveidu, organizē kampaņu, kuras ietvaros darbinieki caur fiziskām vai citām aktivitātēm krāj punktus un finālā saņem balvu par uzvedību. Kampaņas laiks beidzas, balvas izdalītas un cilvēki atslābst. ​

Turpretī nopietnajām spēlēm ir cita misija un uzstādījums. Tās parasti strādā ar cilvēka iekšējo motivāciju, nodrošina pieredzē balstītu mācīšanos, rada drošu vidi sarežģītu jautājumu risināšanai un ilgtermiņa rezultātiem komandā. Kā saka nopietno spēļu virziena pētnieks Prenskijs (2002), mācīšanās caur spēlēm, kurās ir jautrības elements, paaugstina cilvēku motivāciju un interesi par procesu. Viņš norāda, ka, pievienojot spēles vieglumu, mācīšanās process tiek padarīts ne tikai patīkamāks, bet arī efektīvāks.

Nopietno spēļu veiksmes atslēga

Savukārt starptautisks autoru kolektīvs (Aristidis Protopsaltis, Lucia Pannese, Dimitra Pappa, Sonia Hetzner) savā 2015.gada pētījumā “Serious Games and Formal and Informal Learning” skaidro, ka nopietnās spēles liek cilvēkiem iesaistīties ļoti personiskā līmenī, kas nozīmē mācīšanos emocionāli un kognitīvi. Un šo abu līmeņu iesaiste sekmē gan cilvēku uzmanību, gan motivāciju. Jāatzīst, ka, redzot, kā komandas spēlē “Saruna par pārmaiņām”, kur ir iekļauts šis fun elements caur lomām, ko darbinieki izdzīvo, varu apliecināt, ka dalībnieki pilnībā nododas pārmaiņu situācijai, dažādām perspektīvām un viņu emocionālās inteliģences līmenis spēles laikā paaugstinās caur mācīšanos klausīties, reflektēt un sniegt atgriezenisko saiti. Līdz ar to pamanu, ka šis process sniedz būtisku pienesumu arī visas komandas darbam un attieksmei vienam pret otru.

Tieši šo komandas darba aspektu uzsver arī kāda cita 2015.gada pētījuma “A Serious Game to develop and assess teamwork competency” autoru kolektīvs no Spānijas (Mariluz Guenaga, Andoni Eguíluz, Alex Rayón, Asier Núñez). Viņi norāda, ka ir maz spēļu, kas ļauj komandām attīstīties kā komandām, tomēr norāda, ka tām ir būtiska loma, jo tās ļauj attīstīt klausīšanos kā atslēgas kompetenci, spēju saprast vienam otru un uzlabot prasmi sarunāties, veidot veselīgu kultūru. Tāpat komandas gars uzlabojas, kad pozitīvās emocijas dominē pār negatīvajām. Un tieši nopietnās spēles dod pienesumu šajā komandas kompetenču attīstības procesā.

Ko svarīgi saprast, izvēloties spēli?

Tomēr, apkopojot to, kāpēc spēles var palīdzēt komandām radīt vieglumu attīstības un problēmu risināšanas procesā, vēlos uzsvērt, ka svarīgs ir mērķis. Spēlei ir jābūt skaidram mērķim, ko vēlamies ar to sasniegt. Mūsu rokās var būt vislabākais instruments, taču to izmantojot bezmērķīgi, rezultāts būs vienkārši labi vai ne tik labi pavadīts laiks bez jūtamas ietekmes.

Tāpēc pirms ieviest spēles elementus kādas problēmas vai izaicinājuma risināšanā, uzdodiet sev šādus jautājumus:

  • Kas ir tas izaicinājums komandā, ko vēlamies pārvarēt vai atrisināt? Pārmaiņu pieņemšana, komunikācija, atgriezeniskā saite, sadarbība, emocionālā inteliģence komandā;
  • Kāda tipa spēle būtu vajadzīga, lai procesam piešķirtu vieglumu? Pieredzes spēle, stāstā balstīta spēle, kas sekmē iesaisti, puzles tipa spēle, kurā jārisina konkrēta problēma, izzinoša spēle, kas novirza cilvēku uz ārējiem resursiem informācijas iegūšanā;
  • Kā konkrētā spēle palīdzēt virzīties uz priekšu? Tā ir iespēja iegūt vērtīgu informāciju, ko pēc tam izmantot risinājumu meklēšanā; tā atrisinās kādu sasāpējušu problēmu, ļaus cilvēkiem paskatīties vienam uz otru, paaugstinās emocionālo inteliģenci .

Instruments “Saruna par pārmaiņām” veiksmīgai pārmaiņu vadīšanai

Pieredzes un stāstā balstīto nopietno spēli darbinieku iesaistei  “Saruna par pārmaiņām” jau spēlē komandas Latvijā un Vācijā. Šis komunikācijas instruments palīdz būvēt sarunu, kurā darbiniekiem ir iespēja paust savas domas un emocijas par plānotajām un notiekošajām pārmaiņām organizācijā.

Aktivitāte “Saruna par pārmaiņām” ļaus komandām justies iesaistītām, uzklausītām. Vadītājiem šis instruments palīdzēs nodrošināt atgriezenisko saiti un saprast darbinieku problēmjautājumus, kas, savukārt, ļaus mērķtiecīgāk definēt pārmaiņu vēstījumu un veidot komunikācijas stratēģiju. Tas ir viens no pārmaiņu ieviešanas veiksmes faktoriem!

Nereti vadītāji pie manis vēršas ar jautājumu: “Ko darīt, ja darbinieki pretojas pārmaiņām?” Mana atbilde ir: “Iesaistieties jēgpilnā sarunā un klausieties, kas viņiem vajadzīgs, lai pārmaiņas pieņemtu!” Un šī spēle vadītājiem atvieglo klausīšanos un ļauj ieraudzīt situāciju no “augšas”.

Vairāk par šīs spēles priekšrocībām uzziniet šeit!