Mūsdienās tas, kas tiek uzskatīts par daudzveidīgu, var būt arī ļoti atšķirīgs. Dažādība, vienlīdzība un iekļaušana ir trīs cieši saistītas vērtības, kuras stingri jāievēro organizācijām, lai godīgi novērtētu darbinieku nopelnus un atbalstītu atšķirīgas indivīdu grupas.

Pretējā gadījumā darbinieki organizācijā dažkārt var justies kā “tikai” – tikai uz brīdi vai tikai naudas dēļ, vai tikai tāpēc, lai būtu darbs.

Aizvien biežāk darbinieki uzskata, ka piedzīvojuši neobjektīvu attieksmi attiecībā uz savu ieguldījumu, piemēram, nesaņemot atzinību par savām idejām vai, ja darbs ir bijis grupā, nesaņemot atzinību par katra grupas locekļa individuālo ieguldījums. Tas liek viņiem domāt, ka darba vide viņus māca mijiedarboties veidā, kas nemaz nešķiet autentisks.

Joprojām paliek aktuāls jautājums par skaidru procesu un standartu izveidi organizācijas darbinieku novērtēšanai, tai skaitā indivīdam vai komandai piešķirtajām pilnvarām un kapacitāti, lai sasniegtu rezultātu, kas atbilstu augsta novērtējuma prasībām.