Tālajā 1956. gadā amerikāņu psihologs Džordžs Millers (George Armitage Miller) publicēja savu pētījumu par cilvēka spējām apstrādāt informāciju. Tajā viņš formulēja pieņēmumu, ka vidusmēra cilvēka spēju augšējā robeža apstrādāt informāciju par elementiem, kas mijiedarbojas vienlaikus, ir “septiņi plus mīnus divi” elementi. Kopš tā laika “septiņi plus mīnus divi” psihologi mēdz dēvēt par Millera maģisko skaitli. Bet vai šis skaitlis ir tikpat maģisks arī biznesā?

Maģiskais skaitlis

Džordžs Millers pētīja cilvēka uztveres īpatnības un atzina, ka vidusmēra cilvēka spējām apstrādāt informāciju ir zināmas robežas. Viņš uzsvēra, ka uztveres procesā nozīme ir tieši informācijas bloku kopskaitam, bet ne to saturam. Arī senākos laikos jau bija pētījumi, kas apliecināja – cilvēks bez skaitīšanas nekļūdīgi spēj uztvert ne vairāk kā sešus vai septiņus priekšmetus. Ja priekšmetu ir vairāk, tos jāsāk skaitīt, arī kļūdu iespējamība pieaug. Septiņnieks ir bieži pieminēts arī folklorā, varavīksnes krāsās, maģijā, reliģijā. Bet tieši Millera publikācija kļuva par vienu no visvairāk citētajiem darbiem psiholoģijā.

Mūsdienu zinātne jau ar citām metodēm ir apliecinājusi, ka septiņi ir cilvēka nervu sistēmas caurlaides spēja. Šo skaitli par nozīmīgu ir atzinuši arī citi pētnieki matemātiskajā modelēšanā, mārketingā un vēl citās jomās. Vienalga – tā tiešām ir maģija vai racionāli apsvērumi –, bet ar septiņi tomēr būtu jārēķinās.

Stratēģijas formulēšana

Viena no definīcijām skan: stratēģija ir savstarpēji saistītu lēmumu kopums, kas vērsts uz noteikta mērķa sasniegšanu. Tātad ar mērķa nosaukšanu vien nepietiek. Nepietiek pateikt, ka mēs būsim produktu līderis, piedāvāsim saviem klientiem zemāko cenu vai arī vēlamies nopelnīt miljonu. Ir jānoskaidro pašiem un jāpasaka saviem cilvēkiem, kā mēs savu mērķi gatavojamies sasniegt. Tāpēc rodas labs jautājums – cik un kādi lēmumi ir nepieciešami, lai izveidotu saprātīgu stratēģiju?

Lai sasniegtu noteiktu peļņas līmeni, vajag līdzsvarot ieņēmumus un izmaksas. Ieņēmumus nodrošina klienti, kas pērk mūsu produktus vai pakalpojumus. Lai nodrošinātu produktus, ir nepieciešams īstenot noteiktus ražošanas, pārdošanas un loģistikas procesus. Visi procesi rada izmaksas. Savukārt izmaksu līmenis ir saistīts ar investīcijām, tehnoloģijām, cilvēkresursiem.