Vaicā lasītājs: Vai uzņēmuma augstākā līmeņa vadītājiem noteikti jābūt valdes locekļiem? Vai pietiek ar pilnvarojuma līgumiem. Kas no tā mainās?

Uzņēmuma vadības iecelšana ir viens no atbildīgākajiem un svarīgākajiem posmiem katra uzņēmuma darbībā, jo uzņēmuma vadītājs nodrošina sekmīgu vadību, kā arī pārstāv uzņēmumu publiskajā vidē, veicinot tā zīmola atpazīstamību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.