Vaicā lasītājs: Vai valdes loceklis drīkst kārtot grāmatvedību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību bez darba līguma un samaksas? Sabiedrības gada apgrozījums ir apmēram 80 tūkst. eiro, tās dibinātāji ir divas fiziskās personas, un sabiedrībā ir viens darbinieks.