Darba devējiem darbinieki ir visvērtīgākais uzņēmumu resurss, kam nepieciešams ne tikai nodrošināt atbilstošus darba apstākļus, bet arī parūpēties par dažādu aktivitāšu un atbalsta programmu piedāvāšanu. Viena no tām ir darbinieku veselības programmas veidošana uzņēmumā.

Darbinieku veselības problēmas ķēdītes reakcijā izraisa tādas iepriekš neparedzamas grūtības kā ilgstošu prombūtni, pieaugošas apdrošināšanas izmaksas un produktivitātes krišanos. Darbaspēkam kļūstot mobilākam, uzņēmumu personāla politika jāveido pēc iespējas elastīgāka un jāparedz papildu resursi, lai spētu nodrošināt un garantēt līdzvērtīgus veselības aprūpes pakalpojumus darbiniekiem, kas ceļo, strādā attālināti no mājām, citās valstīs, pat atšķirīgos kontinentos.

Ne tikai iedzīvotāju novecošanās, prioritāšu maiņa un mobilitāte, bet arī pieaugošais pieejamo augstu medicīnisko tehnoloģiju izmeklējumu piedāvājums un inovatīvo medikamentu izmaksas var kļūt par būtisku aspektu nākotnes darbinieka efektīvākai atgriešanai darbā pēc slimības un ilgstošas prombūtnes. Ekspertu viedokļi ir līdzīgi jautājumā par koordinētu un plānotu rīcību darbinieku veselības saglabāšanā, proti, īpaši atbalstīt uzņēmumu plānus mainīt pastāvošo kultūru, veicinot veselīgu dzīvesveidu.

Sākotnēji ir jādefinē atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • vai esošās programmas mērķis ir tikai veselie darbinieki un to atbalsts vai visi uzņēmuma darbinieki;
  • cik plaša un aptveroša ir programma;
  • kuri ir galvenie aktualizētie un komunicētie jautājumi;
  • citas detaļas – izglītošanas veids, individuālie mērķi, uzņēmuma atbalsta apmērs, kā arī vai pastāv iespēja iesaistīt darbinieku ģimenes locekļus mērķu sasniegšanā?

Šobrīd darba devēji pārsvarā veido un papildina esošās veselības veicināšanas programmas – apmaksā dažādu speciālistu konsultācijas, finansiāli atbalsta ātrāku izveseļošanos. Personāla vadītāji aktīvi iesaistās apdrošināšanas polišu iegādē, plāno profilaktisko apskašu veikšanu un rīko darbinieku izglītošanas sesijas. Tāpat jārisina jautājumi par iepriekš neprognozējamu izmaksu segšanu – specifiskām pārbaudēm vai prombūtnē esoša darbinieka aizstāšanu, psiholoģiskās un garīgās veselības rehabilitācijas kursu nodrošināšanu, invaliditātes kompensēšanu un citām ar darbinieku veselības aprūpi saistītām specifiskām situācijām, kuras ikdienā var rasties katram uzņēmumam.