Tas, ka darbinieku motivācijas jautājums sniedzas tālāk par atalgojumu, nav nekas jauns. Tomēr neatbildēts paliek jautājums, kas vēl bez algas motivē darbinieku? Atbilde ir vadītājā, kurš mērķtiecīgi strādā pie darbinieka personības iesaistes kopumā. Cilvēka personību veido četras dimensijas: ķermenis, sirds, prāts un gars. Panākot pilnīgu iesaisti, palielinās gan darbinieka motivācija, gan darba efektivitāte.