Pēdējos gados arvien biežāk uzņēmumu vadītāji un investori interesējas par ilgtspējas jautājumiem, pievēršot uzmanību ne tikai finanšu, bet arī nefinanšu rādītāju nozīmīgumam uzņēmumu īstermiņa un ilgtermiņa attīstībā.