Dažādiem uzņēmējiem un uzņēmumu vadītājiem ir diezgan atšķirīgs viedoklis par grāmatveža lomu un pienākumiem uzņēmumā. Diemžēl vēl aizvien ir uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji, kuri uzskata, ka grāmatvežu praktiski vienīgais uzdevums ir aprēķināt darbinieku algas, iesniegt pievienotās vērtības nodokļa un citu nodokļu deklarācijas, kā arī reizi gadā sagatavot gada pārskatu. Tomēr tas ne tuvu nav tā.