Interešu, uzskatu sadursmes darba vietās ir sastopamas biežāk, nekā gribētos,  – konfliktē darbinieki, vadītāji, darbinieki ar klientiem, nereti darba devējs ar darba ņēmēju. Darba likums nekādā veidā nepalīdz risināt strīdus, kas rodas starp darbiniekiem, taču regulē nodarbinātības jautājumu strīdus starp darba devējiem un darba ņēmējiem, piemēram, par amata aprakstiem, doto uzdevumu izpildi, darba laiku, atlīdzību.

Darba likums regulē darba ņēmēja un darba devēja attiecības, neņemot vērā to, cik tās ir emocionāli piesātinātas. Ja darbiniekam ir konflikts ar darba devēju, bet vienlaikus pilda savus darba uzdevumus, tad Darba likums šāda veida nesaskaņas atrisināt nepalīdzēs. Strīdu atrisināšanā galveno lomu ieņem darba devējs, tiešais vadītājs un paši darbinieki, kuriem kopīgiem spēkiem jācenšas rast risinājumu.