Maikla Portera (Michael Porter) 5 spēku modelis ir svarīgs instruments stratēģijas veidošanā, un to māca gandrīz katrā biznesa skolā. Tas ir salīdzinoši vienkāršs, un vispārējais raksturs ļauj to izmantot visu nozaru ilgtermiņa konkurences intensitātes un ienesīguma prognozēšanai. Atkārtošana ir zināšanu māte, tāpēc piedāvāju 11 atziņas, kuras, manuprāt, jāzina ikvienam uzņēmējam