Dažādas ekonomiskās krīzes ir cikliska pasaules ekonomiskās darbības norma, taču līdz šim krīzes bija raksturīgas konkrētam reģionam vai ekonomikai, turklāt krīzes ekonomiskais efekts attīstījās lēnām. Taču Covid-19 krīze nav salīdzināma ar citām tās ekonomiskā efekta ātruma, dziļuma, kā arī globālā tvēruma ziņā. Tas nozīmē, ka daudziem uzņēmumiem šī krīze būs izšķiroša.