Viens no vadītāja svarīgākajiem darbiem ir lēmumu pieņemšana un par to viņam maksā atbilstošu algu. Dažkārt lēmumus pieņem vadības komanda vai īpaša komisija. Privātajā dzīvē par lēmumu pieņemšanu algu nemaksā, bet arī šiem lēmumiem ir sava cena un risks. Lai pieņemtu labākus lēmumus, bieži tiek noteikti kritēriji un veikti aprēķini. Taču dažkārt tieši skaitļu tabulās un aprēķinos slēpjas briesmas.