Šobrīd dzīvojam pārmaiņu periodā, industrializācijas laikmetu nomaina mākslīgais intelekts. Man nereti semināros četrdesmit un piecdesmit gadu veci cilvēki jautā – ko darīt, kā dzīvot tālāk? Tik ilgus gadus ir strādāts, bet pēkšņi darbinieks kļūst nederīgs darba tirgū, jo trūkst nepieciešamās kompetences. Sāksim ar pirmo soli!