Daudzas sievietes veiksmīgi darbojas savās profesijās un ir līderes visos vadības līmeņos un nozarēs. Tomēr, lai gūtu panākumus līderībā, viņas saskaras ar daudziem  izaicinājumiem vai šķēršļiem. Novecojusi politika un uzskati joprojām kavē sieviešu virzību uz priekšu un veicina pastāvīgu “stikla griestu” izveidi darba vietā. Pasaules Ekonomikas forumā izskanēja viedoklis, ka dzimumu atšķirību novēršanai Āzijā būs nepieciešami 70–107 gadi.

Lielāks ieguldījums biznesam

Pētījumi konsekventi parāda, ka sievietes vadītājas sniedz lielāku ieguldījumu biznesā, jo uzlabojas uzņēmuma finanšu rādītāji. "Fortune 500" vērtīgāko uzņēmumu sarakstā ar visaugstāko sieviešu pārstāvību valdē finansiāli pārspēj tos uzņēmumus, kuriem valdē ir vismazāk sieviešu. Spēcīgas sievietes līderes ienes lielāku kapitāla atdevi. Organizācijām ar augstāku dažādības līmeni ir lielāki ieņēmumi no inovācijām. Ja uzņēmumā ir vairāk sieviešu, tiek izveidotas labākas darba vietas. Sieviešu vadītajos uzņēmumos padotie ir vairāk apmierināti ar darbu nekā vīriešu vadītajos uzņēmumos.