Uzticība ir jebkuras komandas centrā. Ja ir uzticība, sadarbība notiek viegli un, galvenais, ātri. Bet ko tad, ja uzticības nav? Tad sākas kontrole, sekošana ik uz soļa, bailes kļūdīties... Kā veidojas uzticība?