Veicinot pasaulē pieņemtu kritēriju ievērošanu ražošanas procesos, Baltijā apgrozījuma ziņā lielākās atkritumu apsaimniekošanas un otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumu grupas AS "Eco Baltia" pārstrādes uzņēmums AS "PET Baltija" šogad ieguvis starptautiski atzītu sertifikātu par atbilstību globālajiem pārstrādes standartiem (Global Recycle Standard), ar to tiek apliecināts, ka pārstrādātais produkts ir iegūts un ražots sociāli atbildīgā veidā, turklāt veicinot negatīvās ietekmes samazināšanu uz apkārtējo vidi, informē AS "Eco Baltia".