Uzņēmums “Recipo” Rīgā atklāj speciāli uzceltu plastmasas pārstrādes rūpnīcu “Recipo Material” elektronisko atkritumu reciklēšanai. “Recipo” kalpo kā piemērs, piedāvājot dzīvotspējīgu risinājumu plastmasas atkritumu pārstrādei Eiropā. “Recipo” ir vadošais partneris ražotāja atbildības nodrošināšanā Ziemeļvalstu reģionā un piedāvā pasaulē pirmo savākšanas sistēmu ar savu pārstrādes rūpnīcu. 

Šobrīd Eiropā spēj pārstrādāt tikai 25% no saviem elektronisko iekārtu plastmasas atkritumiem. Pateicoties “Recipo” pārstrādes rūpnīcai, šī kapacitāte būtiski palielināsies. Eiropas atkritumu pārstrāde Eiropas teritorijā nodrošinās to, ka ražotāji varēs labāk kontrolēt savu produktu dzīves ciklu un ietekmi uz vidi. Patērētāji un valdības pieprasa arvien lielāku pēcpatēriņa pārskatatbildību. “Recipo” tagad varēs strādāt tiešā veidā ar ražotājiem, lai ne tikai savāktu plastmasas atkritumus, kas iegūti no viņu produktiem, bet arī ražotu reciklētu plastmasu atkārtotai izmantošanai, tādējādi atgriežot šo plastmasu apritē.

“Izsekojamība ir vitāli svarīga aprites ekoloģijas sastāvdaļa. Aprites ekoloģija iekļauj visu mums vērtīgo aprites ekonomikā. Taču tā liek arī nopietni domāt par planētas labklājību. Ar “Recipo Material” mēs ceram, ka lielie uzņēmumi vērsīsies pie mums, lai iegūtu stabilu reciklētās plastmasas plūsmu un nebūtu vairs jāpaļaujas uz neilgtspējīgu pirmreizējās plastmasas izmantošanu, kas tikai palielina plastmasas atkritumu apjomu, piesārņojot planētu,” uzsver “Recipo” izpilddirektors Jozefs Tapers.

“Recipo” misija ir turpināt īstenot savu vīziju panākt ilgtspējīgu pasauli, kurā no elektronikas produktiem iegūtos materiālus nevis sadedzina, vai aizved uz izgāztuvi, bet gan atgriež piegādes ķēdē, lai ražotu jaunus produktus. Rūpnīcā gadā tiks pārstrādāti vairāk nekā 20 000 tonnu plastmasas no Ziemeļeiropas tirgus, pārvēršot atkritumus augstas klases plastmasas granulās. Jozefs Tapers norāda, ka “lai gan tā ir tikai virskārtas nosmelšana pārstrādes problēmām, tas ir labs pirmais solis. Taču mums priekšā ir vēl ļoti ilgs ceļš līdz brīdim, kad redzēsim paliekošu pozitīvu ietekmi savā reģionā un arī pasaulē”.

Par “Recipo”

“Recipo” dibināts 2007. gadā un pieder vairākiem sadzīves elektronikas uzņēmumiem. “Recipo” strādā pie tā, lai sasniegtu mērķi panākt simtprocentīgu reciklēšanas apjomu gadā, kas nozīmē, ka katru gadu tiktu pārstrādāts tikpat liels elektronikas apjoms, cik nonāk tirgū. Viens no “Recipo” uzdevumiem ir izstrādāt labākus risinājumus elektronikas atkritumu pārstrādei un ar likumu obligātajai ražotāja atbildības nodrošināšanai Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā.