Uzņēmums “Recipo” Rīgā atklāj speciāli uzceltu plastmasas pārstrādes rūpnīcu “Recipo Material” elektronisko atkritumu reciklēšanai. “Recipo” kalpo kā piemērs, piedāvājot dzīvotspējīgu risinājumu plastmasas atkritumu pārstrādei Eiropā. “Recipo” ir vadošais partneris ražotāja atbildības nodrošināšanā Ziemeļvalstu reģionā un piedāvā pasaulē pirmo savākšanas sistēmu ar savu pārstrādes rūpnīcu.