Autorizēties
67280693 info@iZurnali.lv

2020. gada pārskati un UIN aprēķini

Noslēdzies sarežģītais 2020. gads. Gads, kas atstās vai nu pozitīvu, vai negatīvu ietekmi uz katru ekonomisko vienību. Gads, kas ienesīs korekcijas mūsu redzējumā par gada pārskatu posteņu novērtējuma niansēm. Gads, kad ekonomika tiek ietekmēta ne tikai lokāli, bet ietekme ir globāla. Kam jāpievērš īpaša uzmanība, sagatavojot gada pārskatus šajos apstākļos, izrunāsim vebinārā.
 • Datums
  21.01.2021.
 • Laiks
  10:00 - 13:00
 • Vieta
  Tiešsaistes platforma "Demio"
Cena bez PVN
75EUR /Ne-abonentiem
Cena bez PVN
66EUR /Abonentiem
Svarīgi! Ja esat iFinanses 12 mēnešu abonents un vēlaties izmantot īpašo cenu, pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, autorizējieties ar savu e-pastu un paroli!
Vebināra tēmas:
 1. Debitoru parādu atlikumi bilancē
 • Debitoru atlikumu inventarizācija - salīdzināšana
 • Debitoru parādu izvērtēšana uz atgūstamību
 • Uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšana par neatgūtajiem debitoru parādiem.
 1. Izsniegtie aizdevumi
 • Aizdevumu atlikumu inventarizācija, līguma nosacījumu izpēte
 • Saistītajām personām izsniegtie aizdevumi un to izvērtējums Uzņēmuma ienākuma nodokļa kontekstā
 • Procentu ieņēmumi
 • Informācijas par aizņēmumiem uzrādīšana Gada pārskata pielikumā
 1. Saņemtie aizņēmumi
 • Aizņēmumu atlikumu inventarizācija, līguma nosacījumu izpēte
 • Procentu izdevumi un to pieļaujamais apmērs saskaņā ar Uzņēmuma Ienākuma nodokļa likuma prasībām
 • Saistību termiņa iztecējums Komerclikum noteiktais.
 • Informācijas par aizdevumiem uzrādīšana Gada pārskata pielikumā.
 1. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
 • Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu klasifikācija
 • Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu inventarizācija un vērtības bilancē pārbaude
 • Zvērināta revidenta revīzijas nepieciešamība, ja līdzdalība citā sabiedrībā ir lielāka par 50%.
 • Informācijas par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzrādīšanu Gada pārskata pielikumā.
 1. Pamatlīdzekļu uzskaites pārbaude
 • Pamatlīdzekļu inventarizācija – to esamības un kvalitātes pārbaude.
 • Nekustamo īpašumu vērtības atgūstamības izvērtējums.
 • Saimnieciskajā darbībā neizmantoto pamatlīdzekļu uzskaites nianses.
 • Informācijas par pamatlīdzekļiem uzrādīšana Gada pārskata pielikumā.
 1. Krājumu novērtējumi.
 • Krājumu inventarizācija zudušo un novecojušo krājumu identificēšana.
 • Vērtības kādās krājumi jāuzrāda bilancē.
 • Dabīgo zudumu normas Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķiniem.
 1. Ārkārtas situācijas ietekmes novērtējums gada pārskatos par 2020.gadu.
 • Darbības turpināšanās pieņēmuma izmantošana gada pārskatos.
 • Notikumu pēc pārskata gada izvērtēšana.
 • Informācijas par ārkārtas situāciju un tās ietekmi uz Uzņēmuma saimniecisko darbību atklāšana Gada pārskatā.

Darba kārtība:

10:00 - 11:30 vebināra norise

11:30 - 11:45 pauze

11:45 - 13:00 vebināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Ieva Kampāne
66915571
Dalības anulēšana:
Samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Ja kādu iemeslu dalībnieks vebināru nevar noskatīties tiešsaistē, dalībniekam tiek nodrošināts vebināra video ieraksts.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?