Autorizēties
67280693 info@iZurnali.lv

Gada pārskata sagatavošana budžeta iestādēm

Viss par gada pārskata sagatavošanu budžeta iestādēm – sākot no aktualitātēm un priekšdarbiem līdz pat finanšu pārskata pielikumiem.
 • Datums
  22.01.2021.
 • Laiks
  09:00 - 13:30
 • Vieta
  Tiešsaistes platforma "Demio"
Pieteikties
Cena bez PVN
75EUR /Ne-abonentiem
Cena bez PVN
66EUR /Abonentiem
Svarīgi! Ja esat iFinanses 12 mēnešu abonents un vēlaties izmantot īpašo cenu, pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, autorizējieties ar savu e-pastu un paroli!
Vebināra tēmas:
 • Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi
 • Apliecinājums pie gada pārskata - sagatavošanās darbi budžeta iestādes gada pārskatā sniegtās informācijas patiesuma apliecināšanai
 • Grāmatvedības uzskaites kārtība un vienotu principu piemērošana grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā konsolidācijā iesaistītajās iestādēs
 • Inventarizācijas tiesiskais pamats un nepieciešamība. Inventarizācijas pabeigšana šī brīža ierobežotajos apstākļos.
 • Grāmatvedības datu salīdzināšana ar attiecīgo valsts reģistru datiem
 • Nemateriālo ieguldījumu lietderīgā lietošanas laika pārskatīšana un amortizācija
 • Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
 • Pamatlīdzekļu inventarizācija, pārklasifikācijas nepieciešamības izvērtēšana: pamatlīdzeklis vai ieguldījuma īpašums
 • Krājumi un inventārs
 • Debitori un prasījumu vērtības samazinājuma izvērtēšana
 • Nākamo periodu izdevumi
 • Saņemtie avansi un samaksātie avansi
 • Uzkrājumi un tiesvedības
 • Saistību inventarizācija
 • Salīdzināšanas starp vispārējās valdības sektora partneriem (struktūrām)
 • Iespējamās saistības un apgrūtinājumi (ķīlas; garantijas, tai skaitā galvojumi; tiesvedības procesu iespējamās saistības)
 • Noslēgto līgumu nosacījumu izpildes novērtēšana, īpaši to, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu
 • Atsevišķie pārskati un konsolidētais gada pārskats
 • Informācijas sagatavošana finanšu pārskata pielikumam
 • Aktuālākais no 2019.gada pārskatu revīzijām
Darba kārtība:

9:00 – 11:00 Vebināra norise

11:00 – 11:15 Pauze

11:15 – 13:30 Vebināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Ieva Kampāne
66915571
Dalības anulēšana:
Samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Ja kādu iemeslu dalībnieks vebināru nevar noskatīties tiešsaistē, dalībniekam tiek nodrošināts vebināra video ieraksts.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?