Saeimas Ārlietu komisijas deputāti noslēdza darbu pie izmaiņām likumā, kas paredz Apvienotās Karalistes (AK) pilsoņiem pagarināt ieceļošanas un uzturēšanās termiņu Latvijā pēc AK izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) jeb Brexit

Plānots, ka AK pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem līdz izstāšanās dienai Latvijā izsniegtās ES pilsoņa reģistrācijas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības, kā arī ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas būs derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz šī gada 30. jūnijam. 

Tāpat paredzēts noteikt, ka AK pilsoņiem vai viņu ģimenes locekļiem, kuri uzturējušies Latvijā līdz pagājušā gada beigām un vēlas to turpināt darīt, līdz šī gada 30. jūnijam jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieteikums jauna uzturēšanās dokumenta saņemšanai. Pieteikumu varēs iesniegt elektroniski vai pa pastu brīvas formas iesnieguma veidā, un tam būs jāpievieno derīga ceļošanas dokumenta kopija. 

No likuma plānots izslēgt nosacījumu, kas paredz, ja AK pilsonis nav saņēmis Latvijā izsniegtu uzturēšanās dokumentu līdz pērnā gada 30. decembrim, viņš var turpināt uzturēties Latvijā, izmantojot ES pilsoņu tiesības, ar nosacījumu, ka uzturējies šeit vismaz sešus mēnešus kā nodarbināta vai pašnodarbināta persona vai students, paredz izmaiņas. 

Tāpat kā līdz šim uzturēšanās dokuments būs derīgs piecus vai desmit gadus, iepriekš komisijas sēdē deputātus informēja PMLP pārstāve. Pērn Latvijā uzturējās 1059 Lielbritānijas pilsoņi ar derīgām ES pilsoņa reģistrācijas apliecībām un 156 – ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, likumprojekta anotācijā norādījuši tā autori. 

Izmaiņas likumā “Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības” jāpieņem Saeimā vēl trešajā – galīgajā – lasījumā.